Giỏ hàng
 
 0
  Trang chủ » Cây nước nóng lạnh» Cây nước liên doanh
  • SALE MÙA CORONA - DZÔ ONLINE MUA GIẢM TỚI 55%
  • Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG58A3
  • Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG52A3
  • Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen

Cây nước liên doanh

Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG32N
2.400.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-11%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo - KG31H
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-13%
Máy nước nóng lạnh Kangaroo KG31
  - Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-13%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo - KG34H
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-8%
Máy làm nóng lạnh nước uống KG40H
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-36%
Máy làm nóng lạnh nước uống KG3340
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-12%
Máy làm nóng lạnh nước uống KG41H
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-27%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo - KG42A3
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-21%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo - KG43A3
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-42%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG41A1
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Cây nước nóng lạnh liên doanh KG51A3
4.500.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-48%
Máy làm nóng lạnh nước uống KG36H
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Máy nước nóng lạnh 3 vòi Kangaroo KG39H
5.700.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-16%
Máy lọc nước nóng lạnh KG 61A3
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Máy làm nóng lạnh nước uống KG3331
2.800.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-24%
Máy làm nóng lạnh nước uống KG3334
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-22%
Máy làm nóng lạnh nước uống KG37N
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Cây nước nóng lạnh Kangaroo - KG38N
3.700.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Máy làm nóng lạnh nước uống KG34F
3.800.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Máy làm nóng lạnh nước uống KG3336
4.600.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
Máy làm nóng lạng nước uống KG39B
4.500.000 đ
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-4%
Máy làm nước nóng lạnh 3 chức năng KG120
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-2%
Cây nước nóng lạnh kangaroo kg40n
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-3%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo - KG41W
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-4%
Máy làm nóng lạnh nước uống KG34C
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-30%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG47A3
  Miễn phí giao hàng và lắp đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh
GIẢM
-3%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG39A3
  Giao hàng và lắp đặt miễn phí tại Hà Nội - Hồ Chí Minh
GIẢM
-29%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38A3
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG38A3;
- Thiết kế màu trắng
- 2 vòi lấy nước nóng lạnh riêng biệt
- Làm lạnh bằng Block
- Bình hút ở bên trong
- Bảo hành 12 tháng
GIẢM
-15%
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32A3
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG32A3:
- Thhiết kế sang trọng và bắt mắt
- Công nghệ làm lạnh bằng block tiết kiệm điện năng
- Làm nóng nhanh nhiệt độ nước tới 90 độ C
- 2 vòi lấy nước nóng và lạnh