0
  Trang chủ » Lõi lọc nước Kangaroo» Lõi cây nước nóng lạnh KG61A3
  • Máy mới - Nước mới - Vận may mới

Lõi cây nước nóng lạnh KG61A3

Combo lõi 1,2,3,4,5 cây nước nóng lạnh KG61A3
  Miễn phí thay lõi tại nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh (Bán kính 15km)
GIẢM
-26%
Lõi số 1 cây nước nóng lạnh KG61A3, PP 5 micron
  - Vận chuyển: > Miễn phí vận chuyển Hà Nội và Hồ Chí Minh (5km) *Ngoài khu vực phí vận chuyển là 30.000Đ (áp dụng toàn quốc) - Thay lõi: > Miễn phí công thay lõi nôi thành Hà Nội và Hồ chí Minh (5km) *Ngoài khu vực công thay là 90.000Đ (bán kính nội thành 25km)
GIẢM
-17%
Lõi số 2 cây nước nóng lạnh KG61A3, CTO than hoạt tính
  - Vận chuyển: > Miễn phí vận chuyển Hà Nội và Hồ Chí Minh (5km) *Ngoài khu vực phí vận chuyển là 30.000Đ (áp dụng toàn quốc) - Thay lõi: > Miễn phí công thay lõi nôi thành Hà Nội và Hồ chí Minh (5km) *Ngoài khu vực công thay là 90.000Đ (bán kính nội thành 25km)
GIẢM
-26%
Lõi số 3 cây nước nóng lạnh KG61A3, PP 1 micron
  - Vận chuyển: > Miễn phí vận chuyển Hà Nội và Hồ Chí Minh (5km) *Ngoài khu vực phí vận chuyển là 30.000Đ (áp dụng toàn quốc) - Thay lõi: > Miễn phí công thay lõi nôi thành Hà Nội và Hồ chí Minh (5km) *Ngoài khu vực công thay là 90.000Đ (bán kính nội thành 25km)
GIẢM
-34%
Lõi RO cây nước nóng lạnh KG61A3, 0.001 Micro mét
  - Vận chuyển: > Miễn phí vận chuyển Hà Nội và Hồ Chí Minh (5km) *Ngoài khu vực phí vận chuyển là 30.000Đ (áp dụng toàn quốc) - Thay lõi: > Miễn phí công thay lõi nôi thành Hà Nội và Hồ chí Minh (5km) *Ngoài khu vực công thay là 90.000Đ (bán kính nội thành 25km)
GIẢM
-27%
Lõi số 5 cây nước nóng lạnh KG61A3, Post Carbon
  - Vận chuyển: > Miễn phí vận chuyển Hà Nội và Hồ Chí Minh (5km) *Ngoài khu vực phí vận chuyển là 30.000Đ (áp dụng toàn quốc) - Thay lõi: > Miễn phí công thay lõi nôi thành Hà Nội và Hồ chí Minh (5km) *Ngoài khu vực công thay là 90.000Đ (bán kính nội thành 25km)
 0981700268