0
  Trang chủ » Lõi lọc nước Kangaroo» Lõi lọc máy Hydrogen Kangaroo
  • Combo thay lõi giá rẻ- vận chuyển toàn quốc

Lõi lọc máy Hydrogen Kangaroo

Lõi số 1 Kangaroo Hydrogen - Lõi đúc - Khe hở 5 Micron
  - Phí vận chuyển áp dụng theo từng khu vực.
Lõi số 2 Kangaroo Hydrogen - Lõi đúc - Than hoạt tính GAC
  - Phí vận chuyển áp dụng theo từng khu vực.c
Lõi số 3 Kangaroo Hydrogen -  Lõi đúc - Sợi PP 1 micron
  - Phí vận chuyển áp dụng theo từng khu vực.
Lõi Ion Exchange Kangaroo - Chuyên xử lý nước cứng
  - Phí vận chuyển áp dụng theo từng khu vực.
Lõi số 4 Kangaroo - Màng RO Vortex 75/100GPD (Hyddrogen)
  * Free Ship toàn quốc * Mua 4 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 8%/đơn hàng * Mua 5 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 10%/đơn hàng * Mua cả bộ của một máy chiết khấu 15%/đơn hàng
Lõi lọc số 5 - FIR (Hydrogen)
  * Free Ship toàn quốc * Mua 4 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 8%/đơn hàng * Mua 5 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 10%/đơn hàng * Mua cả bộ của một máy chiết khấu 15%/đơn hàng
Lõi lọc số 6 - OrpH (Hydrogen)
  * Free Ship toàn quốc * Mua 4 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 8%/đơn hàng * Mua 5 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 10%/đơn hàng * Mua cả bộ của một máy chiết khấu 15%/đơn hàng
Lõi lọc số 7 - HypH (Hydrogen)
  * Free Ship toàn quốc * Mua 4 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 8%/đơn hàng * Mua 5 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 10%/đơn hàng * Mua cả bộ của một máy chiết khấu 15%/đơn hàng
Lõi lọc số 8 - Mineral (Hydrogen)
  * Free Ship toàn quốc * Mua 4 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 8%/đơn hàng * Mua 5 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 10%/đơn hàng * Mua cả bộ của một máy chiết khấu 15%/đơn hàng
Lõi lọc số 9 - Nano Carbon (Hydrogen)
  * Free Ship toàn quốc * Mua 4 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 8%/đơn hàng * Mua 5 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 10%/đơn hàng * Mua cả bộ của một máy chiết khấu 15%/đơn hàng
Lõi số 5IN1 Kangaroo Kg100hu, Kg100hu+, Kg100HK, 100eed, 100med, 100eed iot
  * Free Ship toàn quốc * Mua 4 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 8%/đơn hàng * Mua 5 lõi bất kỳ trở lên chiết khấu 10%/đơn hàng * Mua cả bộ của một máy chiết khấu 15%/đơn hàng

0981700268

1582643042009388

0981700268